Vi vill starta en

a-kassa för uppdragsarbetare

Där egenanställda, frilansare, giggare och konsulter har samma möjligheter som traditionellt anställda att få en rättvis prövning av rätten till a-kassa

Ja!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vad vill vi uppnå

med den nya a-kassan?

En korrekt a-kassa

En a-kassa som gör korrekta bedömningar och som inte utnyttjar otydlig lagstiftning till att neka uppdragsarbetande arbetstagare att få ersättning via
a-kassan.

En rättvis a-kassa

En rättvis a-kassa som förmår hantera den moderna arbetsmarknaden där uppdragstagare, frilansare, giggare och kombinatörer blir allt fler.

En jämlik a-kassa

En jämlik och rättvis a-kassa som inte sorterar in arbetstagare i a-lag och b-lag, utan som värderar alla arbetstagare lika oavsett hur deras arbete är organiserat.

Har du egna erfarenheter
av a-kassan?

Här kan du läsa om andras erfarenheter och dela med dig av dina egna. Du kan självklart vara anonym kring dina upplevelser. Ange då gärna detta, och annan eventuell viktig information, i kontakten med oss.

Vad händer

härnäst?

För att starta en a-kassa behöver vi vara minst 10 000 medlemmar som går samman i en förening.

När vi är 10 000 medlemmar kommer förfrågan att skapa a-kassan tillsammans med motivering till varför a-kassan behövs att skickas till IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring) och godkännas av IAF och Sveriges andra a-kassor.

Varför vill vi starta en a-kassa för uppdragsarbetare?

Vi vill starta Uppdragsarbetarnas a-kassa för att bidra till att alla som arbetar uppdragsbaserat får en korrekt och rättvis bedömning av huruvida de är kvalificerade till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 

Det nuvarande regelverket och tillämpningen är inte anpassat för dig som arbetar uppdragsbaserat.

Det är dessvärre ingen nyhet att det sociala skyddsnätet i form av a-kassan dras med stora utmaningar. Det har inte minst blivit tydligt i spåren av coronapandemin. Det handlar bland annat om låg förutsägbarhet kring regler och villkor som skapar onödigt krångel och gör det svårt att få stöd. I vissa fall har det också föranlett oskäliga krav på återbetalning samt ifrågasättanden av hur den som arbetar uppdragsbaserat utövar sitt yrke. Därtill bidrar otydliga regelverk och okunskap om uppdragsarbete hos de befintliga a-kassorna till en allmän utsatthet som kan slå både socialt och ekonomiskt.

Vi gör detta för att skapa ett socialt hållbart liv för människor som arbetar uppdragsbaserat. Vi menar att uppdragsbaserat arbete kan skapa stort värde för såväl individer som vårt gemensamma samhälle. I stället för att människor tvingas in i passivitet och arbetslöshet tjänar samhället på att bejaka människor som vill frigöra sin potential. Det är så vi skapar morgondagens jobb och det är så vi säkerställer att Sverige är fortsatt konkurrenskraftigt internationellt.

Vi ligger bakom detta

Stephen Schad

Ordförande

Joakim stiwenius

Styrelseledamot

anna norman

Styrelseledamot

Matz Wiking

Medlem