FAQ

Vi vill starta Uppdragsarbetarnas a-kassa för att alla som arbetar uppdragsbaserat ska få en korrekt, jämlik och rättvis bedömning av huruvida de är kvalificerade till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Vi gör detta eftersom Sveriges a-kassor inte är anpassade efter en modern arbetsmarknad.

För att starta en a-kassa behövs 10 000 personer i förening. Därefter skickas en ansökan till IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring) som tillsammans med Sveriges 25 a-kassor beslutar huruvida a-kassan bör startas eller inte. 

Det tar uppskattningsvis ett år från att ansökan skickats in till att beslut har fattats. Om Uppdragsarbetarnas a-kassa kan starta kommer den att drivas självständigt och inte av Egenanställningsföretagens branschorganisation som ligger bakom initiativet.

I det här skedet samlar vi endast in intresseanmälningar för att stämma av intresset bland uppdragsarbetare. Om det blir aktuellt att starta Uppdragsarbetarnas a-kassa kommer vi att kontakta dig med en förfrågan om en bekräftelse på att du vill gå ur din nuvarande a-kassa och gå med i Uppdragsarbetarnas a-kassa. Det finns inga som helst krav på att du som anmält ditt intresse behöver gå vidare och byta a-kassa.

En uppdragsarbetare är en individ som arbetar i ett tidsbegränsat uppdrag. Det är hur arbetet är organiserat snarare än verksamhetsområdet som är den gemensamma nämnaren för uppdragsarbetare.  

Uppdragsarbetarnas a-kassa kommer att ta avstamp i de problem kring otydlighet och oförutsägbarhet som finns idag. Insikterna om förekomsten av dessa problem tillsammans med en stark vilja att åtgärda dem borgar för efterlevnaden av en mer rättvis, jämlik och korrekt a-kassa. Det kan till exempel handla om att handläggare ges kompletterande utbildning kring såväl relevant lagstiftning som vanliga sätt att organisera uppdragsbaserat arbete på, såsom egenanställning.

Om initiativet till Uppdragsarbetarnas a-kassa skulle misslyckas kommer vi i Egenanställningsföretagens branschorganisation att fortsätta arbeta för uppdragsarbetares ställning på den svenska arbetsmarknaden genom andra initiativ och insatser.